محصولات شرکت

محصولات تولیدی شرکت صنایع توری کاشان

 

1- مفتول های آلومینیوم آلیاژی 5005 ، 5050 ،  5052 مطابق استاندارد AA وANSI  قطر 2/80 میلیمتر تا 9/50 میلیمتر که به صورت کلاف تولید می گردد.

2- مفتول آلومینیوم آلیاژی 5050 و 5052 مطابق استاندارد AA وANSI  از قطر 0/80 میلیمتر تا 2/00 میلیمتر که بصورت پیچیده شده روی قرقره پلاستیک 350 میلیمتر تولید می گردد.

3- سیم آلومینیوم آلیاژی 5052 مطابق استاندارد AA وANSI  با قطر های 0/30 و 0/40 و 0/50 که به صورت پیچیده شده روی قرقره پلاستیک 350 میلیمتر تولید می گردد.

4- سیم آلومینیوم آلیاژی 5052 مطابق استاندارد AA وANSI  به قطر 0/25 که به صورت پیچیده شده روی قرقره فلزی 200 میلیمتری تولید می گردد و هر دو قرقره داخل یک کارتن قرار داده می شود.

5- سیم سوپر فاین آلومینیوم آلیاژی  5052 مطابق استاندارد AA وANSI  به قطر 0/128 میلیمتر که به صورت پیچیده شده روی قرقره های 125 و 160 میلیمتر پلاستیک تولید می شوند و هر چهار قرقره داخل یک کارتن قرار داده می شوند.

6- سیم آلومینیومی خالص 1080 مطابق استاندارد AA وANSI  از قطر 0/80 میلیمتر تا 2/00 میلیمتر پیچیده شده روی قرقره 350 میلیمتر پلاستیک.

7- توری آلومینیومی پشه ای با تراکم (Mesh) 18×16و عرض های 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 120 ، 150 ، 160 سانتی متر که به صورت رول که طول هر رول 30 متر بوده و هر رول در داخل یک کارتن قرار داده می شود.

8- توری آلومینیومی پشه ای با تراکم (Mesh) 28×28و به عرض 100 و 120 سانتی متر که به صورت رول می باشد و طول هر رول 30 بوده که داخل یک کارتن قرار داده می شود.

9- سیم جوش الومینیومی 1050 مطابق استاندارد AA وANSI  پیچیده شده روی قرقره پلاستیک 350 میلیمتری و منطبق با استاندارد ASTM B221M - 13

10- توری استیل با تراکم (Mesh) 10×10 تا 40×40 بصورت رول به عرض 100 و 120 سانتیمتر که طول هر رول 15 متر می باشد.

11- توری گالوانیزه با تراکم (Mesh) 16×18 تا 18×20 به صورت رول به عرض 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 و 120 سانتی متر با طول هر رول 25 متر.

12- ساخت انواع Shale Shaker

 

توضیح - ردیفهای 4 ، 5 ، 7 و 8 بصورت مداوم تولید می شوند ولی سایر ردیف ها با سفارش تولید می شوند.

 

محصولات تولیدی در آینده

1- مفتول و سیم از جنس آلومینیوم آلیاژی 5154 مطابق استاندارد AA وANSI  و منطبق با استاندارد ASTM B221M - 13

2- سیم جوش و الکترود الومینیومی 1100 ،5154 ، 5254، 5554 ، 5754 ، 4043 ، 4047  5087، 5183 ، 5356، 5556 مطابق استاندارد AA وANSI  و منطبق با استاندارد ASTM B221M - 13